รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

รายงาน

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563
view: 11 :2020-06-11
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563
view: 10 :2020-05-12
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563
view: 16 :2020-04-15
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
view: 16 :2020-03-13
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563
view: 15 :2020-02-14
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562
view: 19 :2020-01-15
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
view: 26 :2019-12-13
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562
view: 44 :2019-11-14
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562
view: 25 :2019-10-17
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562
view: 29 :2019-09-25
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562
view: 19 :2019-09-25
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562
view: 18 :2019-09-25
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562
view: 18 :2019-06-24
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562
view: 20 :2019-05-28
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562
view: 20 :2019-04-26
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
view: 16 :2019-04-26
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562
view: 18 :2019-02-25
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561
view: 15 :2019-01-23
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
view: 19 :2018-12-17
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561
view: 15 :2018-12-17
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ งบทดลอง กันยายน 61
view: 19 :2018-10-30
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561
view: 20 :2018-10-24
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม2561
view: 18 :2018-09-13
งบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 2561
view: 14 :2018-08-15
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561
view: 16 :2018-07-18
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561
view: 21 :2018-05-24
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561
view: 15 :2018-05-24
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561
view: 15 :2018-05-24
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
view: 16 :2018-05-24
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561
view: 18 :2018-05-24
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560
view: 15 :2018-05-24
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
view: 17 :2018-01-09
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560
view: 16 :2017-11-17
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560
view: 19 :2017-10-16
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560
view: 16 :2017-09-21
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560
view: 29 :2017-08-17
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560
view: 24 :2017-08-17
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560
view: 52 :2017-06-14
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560
view: 45 :2017-06-06
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560
view: 43 :2017-06-06
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
view: 105 :2017-06-06
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560
view: 57 :2017-06-06
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559
view: 180 :2017-06-06
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
view: 35 :2017-06-06
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559
view: 65 :2017-06-06