Dashboard ระบบแสดงรายงานสถิติบริการ : โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ผู้รับบริการ OPD 228 คน

ข้อมูลรับบริการประจำวันที่ : 10-08-2020

ประจำเดือน OPD 5,445 คน

ยอดผู้รับบริการ OPD ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ประจำปีงบ OPD 14,943 คน

ยอดผู้รับบริการ OPD ประจำปีงบประมาณ 2563

แอ็ดมิท(Admit)วันนี้ 5 คน

ข้อมูลแอ็ดมิทเข้ารับษาผู้ป่วยในวันที่ : 10-08-2020

จำนวนผู้ป่วยใน IPD 205 คน

ข้อมูลผู้ป่วยในที่รักษาตัวอยู่ขณะนี้

ผู้ป่วยในจำหน่ายวันนี้ 13 คน

ข้อมูลผู้ป่วยในที่จำหน่ายวันนี้ : 10-08-2020