Dashboard ระบบแสดงรายงานสถิติบริการ : โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ผู้รับบริการ OPD 12 คน

ข้อมูลรับบริการประจำวันที่ : 03-06-2020

ประจำเดือน OPD 4,303 คน

ยอดผู้รับบริการ OPD ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ประจำปีงบ OPD 13,623 คน

ยอดผู้รับบริการ OPD ประจำปีงบประมาณ 2563

แอ็ดมิท(Admit)วันนี้ 0 คน

ข้อมูลแอ็ดมิทเข้ารับษาผู้ป่วยในวันที่ : 03-06-2020

จำนวนผู้ป่วยใน IPD 198 คน

ข้อมูลผู้ป่วยในที่รักษาตัวอยู่ขณะนี้

ผู้ป่วยในจำหน่ายวันนี้ 1 คน

ข้อมูลผู้ป่วยในที่จำหน่ายวันนี้ : 03-06-2020